amp template


Werkwijze

Tijdens een telefonisch contact bespreken we met elkaar waar je hulp bij nodig hebt. Hulp is mogelijk op het gebied van opruimen en organiseren van spullen, ordenen van administratie en papieren, organisatie van het huishouden of het indelen van je tijd.

Vervolgens maken we een afspraak, waarbij we praktisch aan de slag gaan! 

Voor het opruimen van spullen of administratie trekken we een dagdeel van maximaal drie uur uit. We gaan dan samen aan de slag met de voor jou meest urgente plek waar je last van hebt.

De afspraken en tijdsduur spreken we in onderling overleg af.

Reebeen Opruimcoaching werkt volgens de voorschriften van de beroepsvereniging NBPO. Tijdens afspraken wordt voldoende afstand gehouden.

 

 

Tarieven

Coaching per uur

€50

Kilometers buiten regio 045

€0,19 per km

Facturen zijn vrijgesteld van BTW in verband met deelname aan de Kleine Ondernemersregeling (KOR).
Voor meer informatie of voor het direct maken van een afspraak, bel of mail gerust!